Om Justitsministeriet

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere fondslovgivningen og registerlovgivningen.

Under dette punkt kan du blandt andet læse mere om Justitsministeriets organisation og Justitsvæsenet.

Du finder desuden Justitsministeriets personalepolitik, trivselspolitik og visioner og målsætninger.