Om Ingeniører uden grænser

Om IUG
Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation, der gennem visionen 'et liv efter overlevelse' søger at genetablere livsbevarende foranstaltninger for mennesker i nød. Vi arbejder i katastrofeområder og sikrer hurtigst muligt adgang til rent drikkevand, ordnede sanitære forhold og tag over hovedet. IUG yder også hjælp og støtte til projekter i udviklingslande hvor medlemmernes tekniske viden kan afhjælpe nød og bekæmpe fattigdom.

IUG ledes af en medlemsvalgt formand og bestyrelse. Organisationen blev startet i 2001 og er nu vokset til mere end 850 medlemmer, heraf knap 250 studerende. Vi er en non-profit organisation og finansieres udelukkende via medlemmernes kontingenter og de bidrag, som offentlige og private donorer yder. IUG's sekretariat er bemandet med to deltidsansatte, en sekretariatsleder og en international koordinator med primært fokus på IUG's projektopgaver. Sekretariatet bistås af mere end 50 frivillige aktive medlemmer.

Vores hovedkontor er placeret i centrum af København og vi har pt lokalafdelinger i Aalborg, Århus og København.

Vores Vision
Med udgangspunkt i ingeniørmæssig og teknisk ekspertise samarbejder IUG med andre nødhjælpsorganisationer om at yde livsbevarende hjælp til mennesker i katastroferamte områder. IUG yder desuden teknisk, humanitær bistand ved projekter, som kan afhjælpe nød.

Den daglige ledelse
IUG har 3 indsatsområder: Beredskabet, projektgruppen herunder produktudviklingsgruppen og lokalafdelingerne. Den daglige administration forestås af IUG's sekretariat, en sekretariatsleder Christina Hennings og international koordinator, Dorte Lindegaard Madsen. Såfremt du har spørgsmål til IUG's arbejde, er du meget velkommen til at ringe på telefon 7027 4006 mellem kl. 9 og 15.