Om Holstebro Tekniske Gymnasium

Holstebro Tekniske Gymnasium ligger i et område med mange kultur-, natur- og uddannelsestilbud. Igennem flere år har vi været i stor vækst og er i dag 45 fastansatte medarbejdere og 490 elever. Vi tilbyder et bredt fagudbud i et rigt studiemiljø præget af et dynamisk og visionært lærerhold.

Vores gymnasium bygger på medejerkulturen i alle de tiltag, vi gør i uddannelsen og studiemiljøet. Organisationen er flad og centreret omkring tæt samarbejde. Holstebro Tekniske Gymnasium har en stærk og tydelig profil inden for de naturvidenskabelige teknologiske fagområder og spiller en bærende rolle i forhold til at udbrede innovation og naturvidenskab til grundskolerne i lokalområdet, ligesom vi deltager i mange science- og teknologiprogrammer ved siden af undervisningen. Dertil kommer et stærkt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner landet over.