Om Herning Kommune

Ud over hovedbyen med 50.000 indbyggere spreder kommunen sig samlet set over et areal, der gør den til den tredje største i Danmark.

I 2020 havde befolkningstallet i hele kommunen rundet de 89.000, og Herning Kommune har i modsætning til en del andre jyske kommuner haft befolkningstilvækst de senere år.

Herning Kommunes slogan er; "Her er alle muligheder åbne." Og det er mere end bare en smart talemåde. Ikke mindst på event-området har kommunen de senere år sat nye standarder.