Om Halsnæs Forsyning

Om os
Halsnæs Forsyning A/S er et 100 % kommunalt eget aktieselskab, som blev udskilt fra Halsnæs Kommune i 2010. Halsnæs Forsyning A/S består af afdelingerne Vand & Varme, Affald, Spildevand og Administration. Halsnæs Spildevand varetager forsyningen til hele Halsnæs Kommune og afleder spildevand fra 22.000 boliger, institutioner og virksomheder. Vi renser 4,2 millioner kubikmeter spildevand på vores 4 renseanlæg.