Om Hærens Efterretningscenter (HEC)

Oprettelsen af HEC betød grundlæggelsen af en ny tjenestegren, Efterretningstjeneste. Ved HEC er der 457 fastansatte, hvoraf 12 er civile.

HEC forskellige enheder er placeret på Varde Kaserne og på Ryes Kaserne i Fredericia.

På Varde Kaserne, hvor hovedparten af HEC er placeret, findes stab HEC samt 1. og 2.Military Intelligence Bataljon (MIBTN). De to bataljoner udgør kernen i HEC hvad angår indhentning, behandling samt formidling af informationer og efterretninger. 

Stab HEC besidder evnen til at gennemføre studie- og udviklingsvirksomhed samt planlægning og gennemførelse af uddannelses-/kursusvirksomhed indenfor HEC samlede opgaveportefølje. Desuden besidder Stab HEC evnen til administrativt, logistisk og økonomisk at understøtte HEC og Hærens Sergentskole.