Gå til hovedindhold

Om Høje Taastrup fjernvarme

Et brugerstyret fjernvarmeselskab
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er en del af det komplekse kraftvarmesystem, som dækker det meste af storkøbenhavn. Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsområde omfatter Taastrup og Hedehusene.

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. blev etableret den 1. januar 1992 ved en fusion mellem det forbrugerejede Taastrup Varmeværk a.m.b.a. og den kommunale varmeforsyning i Høje-Taastrup. Etableringen skete i form af et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet ejes således af varmeforbrugerne. Den 1. januar 2011 fusionerede Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. ligeledes med Hedehusene Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Selskabets øverste ledelse er et repræsentantskab på op til 35 personer, som bl.a. godkender selskabets budget og regnskab. Repræsentantskabet afholder 2 ordinære møder om året. Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer. Selskabets formand vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Forbrugerne er opdelt i 3 valggrupper:

  • Valggruppen for ejerboliger under 500 m² vælger 15 medlemmer til repræsentantskabet og 3 medlemmer  til  bestyrelsen.
  • Valggruppen for boligselskaber, ejerforeninger og varmelaug vælger op til 10 medlemmer til repræsentantskabet og 2 medlemmer til bestyrelsen.
  • Valggruppen for erhvervs- og industribygninger vælger op til 10 medlemmer til repræsentantskabet og 2 medlemmer til bestyrelsen
  • Desuden udpeger Høje-Taastrup Kommune 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen.