Om Gribvand Spildevand A/S

Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret en selskabsstruktur bestående af to driftsselskaber - Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.