Om Green Power Denmark

Strøm er motoren i den grønne omstilling. Grøn energi skaber vækst, fremmer velstand og sikrer rammen om et godt liv. Green Power Denmark arbejder for, at 

  1. Danmark skal være nettoeksportør af grøn strøm i 2030 og for et bredt samarbejde om en accelereret elektrificering af Danmark.
  2. Al aktivitet og produktion i Danmark senest i 2050 – og gerne før – udelukkende baserer sig på vedvarende energi.
  3. Sikre bedre mulighed for at skabe et fremtidssikret elnet og sikre elforsyningssikkerhed og leveringskvalitet i verdensklasse.
  4. Vi i Danmark har ambitioner, rammevilkår og forskning, der sikrer den danske grønne førerposition og skaber velstand og arbejdspladser.
  5. Investorerne i grøn energiteknologi og grøn energi skal have attraktive, transparente og stabile investeringsrammer for at kunne levere nok grøn energi i de mængder og i det tempo, der er nødvendigt.