Om Glostrup Kommune, Glostrup Ejendomme

Glostrup Kommune ejer 69 ejendomme til en samlet værdi omkring 1,4 mia. kr. Ejendommene består af daginstitutioner, skoler, ældrecentre, administrationsbygninger, jobcentre, fritids- og idrætsfaciliteter, botilbud mv. I alt er vi i kommunen 115 enheder fordelt på i alt 152.000 etagekvadratmeter (705.000 kvadratmeter grundareal).lost

Den daglige servicering af kommunens ejendomme sker samlet. Her ligger ansvaret for ejendomsdrift og rengøring hos en teknisk driftsleder i samarbejde med en daglig rengøringsleder.