Om Geodatastyrelsen

I Geodatastyrelsen får vi Danmark til at hænge bedre sammen.

Geodata, alle de kolossale mængder af data, der kan knyttes til et sted, kan vi bruge klogt og digitalt intelligent. Derfor kan vi hjælpe med at sikre, at ambulancen finder den ringende mobiltelefon, at risiko for vand i kældre forudsiges og at alt fra cykelruter til miljøzoner planlægges optimalt. Vi bygger på en lang tradition for med referencenet, kort, søkort og matriklen at sammenbinde danske steder på land og på vand.  

Med digitaliseringen og geodata er vi med til at effektivisere den offentlige sektor på tværs. Og - også i samarbejde med mange private virksomheder - kan vi sikre hurtige og nemme anvendelser for borgerne.

Vi er 300 medarbejdere, der nytænker danske steder digitalt. Det synes vi er et stort og udfordrende perspektiv på geografisk viden.