Om Frontmatec A/S

FRONTMATEC udvikler verdens førende skræddersyede løsninger til automatisering i fødevareindustrien, andre hygiejnefølsomme industrier og forsyningsbranchen. Vi er især kendt for vores højkvalitetssystemer til hele værdikæden af kødindustrien - fra klassificering af slagtekroppe til slagtelinjer, opskærings- og udbenings-linjer, hygiejne-løsninger og kontrolsystemer til logistik og pakning.

Frontmatec develops world-leading customized solutions for automation in the food industry, other hygiene sensitive industries and the utilities industry. We are especially renowned for our high-quality systems for the entire value chain of the meat industry - from carcass grading, slaughter lines, cutting and deboning lines, hygiene systems and control systems to logistics and packaging.