Om Frederikssund Kommune

Frederikssund er en kommune med godt 44.000 indbyggere sammenlagt af de tidligere kommuner Slangerup, Skibby, Jægerspris og Frederikssund.

Frederikssund ligger midt i naturen ved Roskilde fjord og Isefjorden, og har status som regionalt center. Der er S-togsforbindelse til København og busforbindelse til bl.a. Holbæk, Roskilde, Frederiksværk og Hillerød.

Vi er i alt 4.500 medarbejdere til at yde service til borgere og virksomheder, og cirka en tiendedel af os er ansat i administrationen.