Om Fredensborg Forsyning A/S

Fredensborg Forsyning A/S løser drifts- og anlægsopgaver inden for vand, spildevand og affald. Alle vores opgaver finansieres gennem brugerbetaling. Siden januar 2010, er Fredensborg Forsyning et 100% kommunalt ejet aktieselskab.