Om Forsvarets Værnsfælles Forsvarskommando

Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) 
Værnsfælles Forsvarskommando ligger i blandt andet København og Karup og er en styrelse under Forsvarsministeriet. Den er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed for Forsvarets operative kapaciteter. Forsvarschefen er chef for Værnsfælles Forsvarskommando og har kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.