Om Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT)

FKIT er en myndighed under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). FKIT driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver, vedligeholder og udvikler FKIT koncernens SAP-applikation DeMars. FKIT forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet.