Om Forsvarets Efterretningstjeneste

FE´s opgave er at indsamle, analysere og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed. Disse informationer indhentes fra et bredt spektrum af muligheder, herunder elektronisk indhentning.