Om Forsvaret's 1. Eskadre

1.Eskadre (1.ESK) 
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, primært på sejlende enheder, som løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af havmiljøopgaven i danske farvande, søopmåling i danske og grønlandske farvande, enheder til uddannelse af kadetaspiranter og sejlads med Kongeskibet. Ud over de mange skibe er 1.Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten, som har et stort antal redningsstationer placeret rundt om i landet.