Om Finansforbundet

Finansforbundet består af et sekretariat, ni kredse og over 2.000 tillidsvalgte. Landsmødet er vores øverste myndighed, og her fastlægges indsatsområder og politikker – mellem landsmøderne står repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og formandskabet for den politiske ledelse. 

I Finansforbundet har vi cirka 2.100 tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kontaktpersoner, der er fordelt over hele landet. Cirka 140 er ansat i sekretariatet i København, og sammen med kredsenes sekretariater rundt om i landet servicerer vi medlemmer og tillidsvalgte.

Vi organiserer alle medarbejdergrupper inden for det finansielle område - fra rengøringsassistenten i filialen til dealeren i hovedsædet. Dvs. medarbejdere og ledere i banker, sparekasser, realkreditinstitutter, børsmæglerselskaber, leasing- og finansieringsselskaber, finanssektorens datacentraler samt de virksomheder, som sektoren ejer i fællesskab.

I Finansforbundet ser vi en verden, der forandrer sig, som præmis for vores virke og indsatser. Som en ambitiøs fagforening vil vi ikke nøjes med at følge forandringerne. Vi vil påvirke den verden, som vi lever og skal leve i. For vores medlemmer og det fællesskab, vi er forbundet af, er forandring en konstant. Arbejdslivet er i bevægelse. Det kan være fristende at holde fast i alt det kendte. Men for modigt at kunne præge fremtiden skal vi kunne give slip på ideen om, at det er muligt at bevare alt det, vi står i lige nu. Derfor skal vi med udgangspunkt i det enkelte menneske og vores fællesskab som fundament selv være den forandring, som vi ønsker i verden.