Om Farum Fjernvarme a.m.b.a.

Farum Fjernvarme er et andelsselskab, der leverer fjernvarme inden for forsyningsområdet, der svarer til Farum Kommunes godkendte varmeplan fra 1982 eller senere projektforslag. 

Mængden af varme der leveres fra kraftvarmeværket i Hillerød er 60% af den årlige varme til fjernvarmenettet. Den resterende varmemængde produceres på Farum Fjernvarmes kedelcentraler i spids- eller reservelast situationer.

I dag forsyner Farum Fjernvarme 896.013 m2 gennem 2220 målere med fjernvarme, hvor en andelsbolig hører til den mindste forbruger og en stor bebyggelse som Farum Midtpunkt er den største forbruger.