Om Faaborg-Midtfyn Kommune

Kommunen har 51.000 indbyggere og er en udpræget landkommune. Det er Fyns største kommune arealmæssigt og en væsentlig del af de fynske natur-, kultur- og landskabsværdier ligger i kommunen og udgør en vigtig del af det spændende grundlag for afdelingens virke. Det gælder både ud fra et beskyttelsesperspektiv og ud fra en bevidsthed om, at disse ressourcer udgør et væsentligt aktiv for udvikling af både bosætning, turisme og andet erhverv. Kommunens visioner for udvikling af et attraktivt område for både bosætning og nye erhverv hviler i høj grad på disse ressourcer, så afdelingen naturligt har en central rolle i at indfri visionerne gennem egne og deltagelse i tværfaglige udviklingstiltag.

Kommunen er organiseret med en lille strategisk direktion, 9 fagsekretariater og 4 stabsenheder. Fagsekretariaterne betjener direkte de politiske udvalg og hovedopgaverene defineres i årligt vedtagne aftaler udarbejdet i et dialogbaseret aftalesystem.