Om Eseebase A/S

Eseebase® er et digitalt system, der kan håndtere de samlede bygningsdata i én og samme database. Systemet er udviklet af Årstiderne Arkitekter i samarbejde med en række boligorganisationer, undervisningsinstitutioner og sygehuse. Med Eseebase understreger vi positionen som en af nordens førende tegnestuer inden for 3D projektering og digitalt byggeri.

Tæt samarbejde med bygherrer og brugere
Årstiderne Arkitekter er den tegnestue i Danmark, der laver flest almene boliger. Vi har mange års erfaring inden for den almene sektor, og de seneste fem år har vi arbejdet intensivt med driftsoptimering af små og store udlejningsejendomme i tæt samarbejde med bygherrer og brugere.

Digitalisering til fremtidens krav
Eseebase® er opbygget og struktureret så der er en digital og direkte kommunikation mellem systemets 3D-modeller og bygningsadministratorers systemer. Alt er struktureret og opbygget i henhold til den gældende IKT-bekendtgørelse og understøtter endvidere den nye Forvaltningsklassifikation. Det sikrer, at Eseebase-digitaliseringen kan anvendes til alle fremtidige krav.

Sikrer nøjagtige data
Ved implementering af Eseebase digitaliseres driften og arbejdsprocesserne i boligorganisationen eller for driftsherren. På baggrund af det eksisterende tegningsmateriale og registrering fra lejemål/bygninger optegnes lejemål/bygninger i 3D, og ud fra modellerne kan man trække de helt nøjagtige mængder til brug for istandsættelsesydelser, 2D tegninger, drift- og vedligehold med videre.

Optimeret planlægning og drift
Med Eseebase® skabes et tilgængeligt og anvendeligt materiale for beboernes indretning af lejemålet, viceværternes planlægning og digitale udførelse af flyttesyn samt administrationens registrering af beboernes ændring udført via råderetten. For bygningsejere i øvrigt, danner systemet grundlag for optimeret drift.

Vedligeholdelse ude og inde
Systemet omfatter også afholdelse af udbud på vedligeholdelsesarbejder i lejligheder, udearealer og udvendige bygningsdele. Også her er der en tæt sammenhæng med de digitale 3D modeller.
Eseebase® giver jeres boligorganisation sikre besparelser på administration og på vedligeholdelse, bl.a. som følge af gennemført udbudsmateriale. Besparelserne kan bruges direkte på forbedringer, der gør boligerne endnu mere attraktive.

Kan du se fordelene i en tryg og nem administration af boligerne? Med fuldt overblik over alle lejligheder, bygninger og udearealer.

Og med en sikker besparelse i både tid og økonomi?

Vi står for hele registreringen og sørger for, at alt bliver lagt ind i jeres nuværende administrationssystemer. Herefter er alle data lige til at arbejde med - og ændringer skal kun registreres ét sted.

Kontakt os og aftal et møde - hvor du og andre relevante personer i boligorganisationen og afdelingsbestyrelsen kan høre mere om de mange kontante fordele ved Eseebase®.

Ring til Direktør Per Klitte på 70 24 10 34 eller send en mail.