Om Esbjerg Havn

Esbjerg Havn har siden 1874 været et knudepunkt for søtransport og handel mellem Danmark og resten af verden. I dag er Esbjerg Havn et internationalt, multimodalt transportcentrum og en vigtig skandinavisk port til hele verden. Over 200 virksomheder er samlet på havnen, der er arbejdsplads for 10.000 personer.

Det blev besluttet at anlægge Esbjerg Havn i 1868, fordi Danmark havde mistet Altona Havn i forbindelse med nederlaget til Preussen. Med tabet af Altona Havn havde Danmark brug for en ny havn mod vest.

Fra starten var handlen med England et vigtigt forretningsområde for Esbjerg Havn. I dag er havnen forbundet til hele Europa via et vidt forgrenet rutenetværk.

Fra fiskeri til energi
Esbjerg Havn blev i mange år brugt til fiskeri og var i 1910 Danmarks største fiskerihavn med omkring 600 kuttere. Fiskeriet oplevede siden en strukturel forandring, hvor mange små fiskere blev erstattet af store aktører. Fra omkring år 2000 betød den forandring, at mange af de små fiskevirksomheder flyttede væk fra byen, og i dag er der kun enkelte fisketrawlere tilbage i Esbjerg. De beskæftiger sig primært med fangst af rejer, krabber og muslinger.

På det tidspunkt havde Esbjerg allerede etableret sig som Danmarks olie- og gashovedstad. Dansk Undergrunds Consortium (DUC) fandt de første spor af olie i Nordsøen i 1966, og i 1971 blev den første olie fra Dan-feltet i Nordsøen hentet op. Offshore-industrien blomstrede i Nordsøen, og flere store olie- og gasvirksomheder etablerede sig i Esbjerg, som er basehavn for den danske offshore-industri.

Omkring årtusindskiftet opstod et nyt forretningsområde: havvind. En række virksomheder i Esbjerg bidrog, da den første danske havvindmøllepark i stor skala, Horns Rev I, blev opført i Nordsøen i 2002. Siden har havvindindustrien udviklet sig eksplosivt, og i dag er Esbjerg Havn den førende havn i Europa inden for håndtering og udskibning af vindmøller. Mere end fire femtedele af den nuværende havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn er desuden Danmarks førende RoRo-havn. Over 4,5 millioner tons gods passerer hvert år gennem havnen, som også er Danmarks største havn for bilimport.