Om Ekolab

Vores ydelser og fagligheder giver en synergi til at styrke specialiseringen. Der arbejdes konstant med bæredygtighed eksternt såvel som internt. Der er derfor stort fokus på trivsel blandt medarbejdere og interaktion med kunder for at sikre, at de oplever værdiskabelse i vores ydelser. Ekolabs firmaidentitet skabes på grundlag af vores faglighed, kundetilgang og interne organisering. Interaktionen med kunderne er i fokus med udgangspunkt i de fagligheder og ydelser vi tilbyder. Forudsætningen for det optimale samarbejde med kunden er at medarbejderne har det godt. Hos Ekolab tror vi på, at en høj grad af trivsel skaber bedre medarbejdere, hvilket i sidste ende fører til bedre projekter. Derfor er nøgleord som balance, selvledelse og faglig stolthed i centrum. Vi forsøger at tænke ligevægt/ind i hverdagen, så alle trives med en afbalanceret arbejdsbyrde, stor medbestemmelse og gode relationer. Et vigtigt element i Ekolabs tilgang til fællesskabet er at trække på så mange perspektiver som muligt, at give alle en chance for at blive hørt. Ikke bare om hvad vi mener, men hvorfor vi mener det. Ekolab er og vil være et firma i udvikling, og udvikling fungerer altså bedst, når alle er overbevist om, at vi er på vej i den rigtige retning.