Om Ea Energianalyse a/s

Ea Energianalyse er et konsulentfirma, der rådgiver og forsker inden for energi- og klimaområdet. Vores kunder er myndigheder, energiselskaber og brancheorganisationer, og vi arbejder både i Danmark og internationalt.
 
Energisystemer og virkemidler
Eas arbejdsfelt omfatter analyser af energisystemerne ud fra en teknisk, økonomisk og miljømæssig vinkel samt analyser af virkemidler i energi- og klimapolitikken. Analyserne omfatter såvel nye produktionsteknologier som besparelser og tilpasning af energiforbruget til et mere fleksibelt energisystem.
 
Modellering af el- og varmesystemer
Vi arbejder med komplekse matematiske modeller til simulering af el- og varmesystemerne i en markedssammenhæng, og vi arbejder med scenarieteknikker for at vurdere de langsigtede muligheder for at udvikle bæredygtige energisystemer.
Endvidere hjælper vi selskaber inden for energiområdet med at tilpasse sig til ændrede
vilkår.
 
Tværfaglighed og tæt dialog
Når vi løser opgaver, lægger vi vægt på tværfaglighed, på tæt dialog med kunden undervejs i forløbet og på, at resultaterne præsenteres på en forståelig måde, uden at faglighed og dokumentation forsvinder. Vi har en tradition for at arbejde sammen med universiteter og andre rådgivere.