Om DTU, Campus

Med uddannelse, forskning og innovation har DTU overført viden til det private erhvervsliv gennem næsten 200 år. Ingeniører fra DTU har både skabt og udviklet markante virksomheder. DTU er et selvejende, monofakultært universitet med en bestyrelse som øverste myndighed. DTU er organiseret som en koncern med en direktion bestående af rektor, prorektor, universitetsdirektør samt et antal funktionsdekaner/ direktører. 

Universitetets hovedaktiviteter forankres i linjeenheder: institutter, et nationalt laboratorium for bæredygtig energi, samt datterselskaber. Støttefunktionerne er organiseret i stabsenheder.

DTU er et eliteuniversitet som samarbejder med topuniversiteter i hele verden. Universitetet er kåret som top 7 i Europa og er højt ranket internationalt.

Se www.dtu.dk for yderligere information om DTU.