Om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Om os
Forankret i Beskæftigelsesministeriet
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er forankret i Beskæftigelsesministeriet. NFA skal medvirke til, at borgerne i den arbejdsduelige alder har et langt, sundt og produktivt arbejdsliv inden for rammerne af den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.

Nationalt forskningscenter
NFA er et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at centret udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. Desuden skal NFA overvåge den internationale arbejdsmiljøforskning på området.

Mission NFA’s mission er at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret videngrundlag for at bidrage til at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos virksomhederne og arbejdsmiljøsystemet. Det sker ved, at NFA:

  • Forsker i, udreder og overvåger forhold i arbejdsmiljøet af betydning for helbred, sikkerhed og funktionsevne, herunder disse forholds betydning for arbejdstagernes udvikling, trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
  • Publicerer sine forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter og formidler forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, og arbejdsmiljørådgivere.
  • Bidrager til, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
  • Deltager i universiteternes kandidat- og forskeruddannelse.
  • Indsamler og formidler national og international arbejdsmiljøviden via Videncenter for Arbejdsmiljø for at skabe én indgang for arbejdspladserne til arbejdsmiljøviden i bred betydning.

Vision Det er NFA’s vision, at centret skal være hovedleverandør til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, og arbejdsmiljørådgivere af relevant viden om arbejde og helbred, sikkerhed, funktionsevne og fastholdelse på arbejdsmarkedet, baseret på høj forskningskvalitet og i samarbejde med danske og internationale forskningsinstitutioner.