Om Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt akademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca. 1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Institutionens juridiske navn er: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Institutionens kaldenavn er Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering. Institutionen ledes af en bestyrelse, som har ansvaret for at fremme dens virke og varetage dens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution.