Om DEAS Group

DEAS er Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskab med aktiviteter i hele landet. DEAS forvalter en ejendomsportefølje på mere end 2.200 erhvervs- og boligejendomme, som hovedsageligt ejes af institutionelle investorer, private investorer samt ejer- og andelsboligforeninger.

DEAS-koncernen (DEAS Holding A/S) rummer de to datterselskaber DEAS A/S og DEAS Asset Management A/S, der tilsammen leverer alle ydelser inden for ejendomsforvaltning.

Koncernens over 900 medarbejdere betjener kunder og lejere fra kontorer i København, Aalborg samt Aarhus. 

Det er vores ambition at gøre det, vi er dygtigst til, nemlig at administrere, servicere og udvikle ejendomme på en socialt ansvarlig måde.Vi ønsker at bidrage til det samfund og fællesskab, vi er en del af, og vi anser det som en investering i fremtiden at tage et ansvar for de sociale og miljømæssige effekter af vores forretning.