Om Danske Commodities

Danske Commodities A/S er en af Europas mest kompetente virksomheder inden for handel med el, gas og klima, hvor optimering, godt købmandskab, beslutsomhed og innovative løsninger er i centrum. Danske Commodities A/S er kendetegnet ved at skabe en solid og voksende indtjening baseret på en kombination af gode handelsrelationer, et højt vidensniveau og et godt arbejdsklima. Selskabet er aktiv med handel i 25 forskellige europæiske lande og har fortsat ambitioner om at vokse. Selskabet har i dag otte forretningsområder inden for el, klima og gas.Danske Commodities A/S som arbejdsplads. Danske Commodities er en international arbejdsplads med 11 forskellige nationaliteter, der arbejder tæt sammen på tværs af teams. Kompetente medarbejdere er altafgørende for, at selskabet kan nå sine ambitiøse mål. Hos Danske Commodities er dygtige medarbejdere det vigtigste aktiv. Det er investering i dygtige medarbejdere, som gør forskellen og sikrer selskabets fremtidige vækst. Danske Commodities' arbejdsplads er et uformelt miljø, hvor ledelsen overordnet bygger på princippet om 'frihed under ansvar'. Medarbejderne skal have frihed til at udvikle sig og tage initiativer, mens det samtidig forventes, at man vokser med de opgaver, som man stilles overfor. En dynamisk virksomhed kræver dynamiske medarbejdere, som vil være med til at udvikle virksomheden.Danske Commodities vision: 'The most value-adding, flexible and innovative energy and service provider.'Læs mere om os på www.danskecommodities.com