Om Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi

Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi (DSTF) er en tværfaglig organisation der har til formål at fremme farmakologien og toksikologien Danmark.
DSTF samarbejder desuden med en række nationale og internationale organisationer. Nationalt er DSTF medlem af paraplyorganisationen Dansk Selskab for Farmakologi (DSF). Internationalt er DSTF medlem af de farmakologiske organisationer EPHAR og IUPHAR og de toksikologiske organisationer EUROTOX og IUTOX.

DSTF er organisatorisk forankret på Aarhus Universitet men er desuden repræsenteret ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet.