Om Danmarks Tekniske Universitet DTU Nanotech

DTU Nutech, Center for Nukleare Teknologier, er Danmarks nationale kompetencecenter for nukleare teknologier. Centerets formål er at udvikle og udnytte viden om radioaktive stoffer og ioniserende stråling til gavn for samfundet. Centret har 80 ansatte og er opdelt i fire afdelinger. DTU Nutech har en stærk tradition for globalt at omsætte forskningsresultater til en lang række produkter og services til virksomheder, hospitaler, offentlige myndigheder, andre forskningsinstitutioner og medier.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 9.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.