Om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige. Derudover er vi den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager og sikre Danmarks natur for fremtiden. Vi har allerede sat spor i landskabet - i dag er ca. 5 procent af Danmarks areal nemlig fredet.

Men Danmarks Naturfredningsforening er, på trods af navnet, meget mere end naturfredninger.