Om DANAK

DANAK Den danske Akkrediteringsfond er en selvstændig og uafhængig fond og er Danmarks nationale akkrediteringsorgan, som foretager akkreditering af danske virksomheder. 

DANAKs mission er at sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. Det gør vi ved at akkreditere laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer mv. til at kalibrere, måle, certificere og fortage inspektioner efter internationale standarder. Vi har et tæt samarbejde med myndigheder i Danmark og akkrediteringsorganer i andre lande. 

DANAK har 30 fastansatte medarbejdere, hvoraf 23 er ledende assessorer samt 130 eksperter tilknyttet. DANAK har akkrediteret ca. 200 laboratorier, 40 certificeringsorganer og 50 inspektionsorganer.

DANAK er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark.

EU-Kommissionen har anerkendt akkreditering som et centralt element i styrkelse af det Indre Marked.
Læs mere om DANAK og Den Danske Akkrediteringsfond på www.danak.dk