Om Dall Energy

Visionen for Dall Energy er at udvikle og tilbyde nye og forbedrede energiteknologier til det globale marked.

Fokus er på termiske processer, som producerer varme til fjernvarme. Desuden tilbydes en række innovative løsninger på kraft/varme (ORC) og gas køling af syntesegas.  
Det vigtigste mål med de nye teknologier vi udvikler er, at reducere miljøpåvirkningen af energiproduktionen.