Om DAB

DAB har i over 70 år opført boliger og institutioner og været garant for kvalitet og nytænkning med beboere og brugere i centrum. DAB’s Anlægsgruppe fungerer som byggeforretningsfører og som sådan bygherrens forlængede arm, uanset om det er selskabet, afdelingen eller kommunen der bygger eller renoverer. I DAB arbejder vi således med, fra de indledende forundersøgelser og programmering frem til en mangelfri aflevering. DAB arbejder for, at boliger er sunde og forbliver attraktive, så de efterspørges - også i fremtiden. Ved et tæt samarbejde med Anlægsgruppens øvrige faggrupper, sikres attraktive bomiljøer, gode friarealer og med et optimeret energi og ressourceforbrug.

På årsbasis styrer Anlægsgruppen ca. 40-60 store byggeprojekter med en samlet anlægsomsætning på over 1 mia. kr.