Om Copenhagen Business School

CBS Campus Services har ansvaret for CBS bygninger på Frederiksberg, der er beliggende på hhv. Solbjerg Plads, Dalgas Have, det nye byggeri Kilen samt dele af dem gamle kongelige porcelænsfabrik, kaldet Porcelænshaven. Der er et nyt CBS Campus under klargøring i ejendommen, hvor Hamlet Privathospital nu har til huse, men fra sommeren 2014 kan CBS her slå dørene op for 2000 studerende. Endvidere er en arkitektkonkurrence under forberedelse for planlagte udvidelse af Solbjerg Campus ved Fasanvej station. CBS Campus services er således den drivende kraft for projektering og udførelse af foranstående projekter samtidig med at skolens 20,000 studerende, forskere og undervisere dagligt serviceres og inddrages som brugere i den løbende drift.