Om Clio Online ApS

Hvem er vi? 
Clio Online er Danmarks største digitale undervisningsforlag. Vi laver 100 % digitale læremidler. Clio Online startede som en idé. En idé om at revolutionere undervisningen et fag ad gangen.

At skabe nytænkende, kreative og fagligt velfunderede læringsportaler og dermed inspirere eleverne til ny viden - og gøre hvert fag til yndlingsfag. At støtte og inspirere lærerne til at integrere it og nye idéer i deres undervisning og give så stor hjælp til forberedelse, prøver, planlægning af undervisningsforløb, årsplaner og selve undervisningen som muligt.

Det var ambitionen hos de tre partnere, Janus Benn Sørensen, Louise Herping Ellegaard og Lasse Guldsborg, der stod bag idéen og stiftede Clio Online – opkaldt efter historiens muse Clio fra den græske mytologi.