Om Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen er ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder - universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen - kan koncentrere sig om kerneopgaverne.

Det gør vi gennem en stærk bygherrefunktion, integreret facility management og en optimeret ejendomsportefølje. Vi arbejder samtidig med at reducere statens klimabelastning og omkostningerne fra statens lokaleforbrug.

Med Bygningsstyrelsen er der mulighed for at udnytte stordriftsfordele, skabe synergi og sammenhæng i statens byggeri og ejendomsforvaltning og skabe udvikling i byggeriet, f.eks. på det grønne område. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver.