Om BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

BUPL er forhandlingsberettiget organisation for 57.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder I daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På forbundskontoret er ansat 150 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.