Om Brain+

Vores mission er at genoprette patienternes uafhængighed og livskvalitet ved at behandle kognetiv svækkelse fra demes med digital terapi. Demens forventes at blive en førende årsag til død og sundhedsudgifter. Brain+ tager fat på en af vor tids største sundhedsudfordringer, nemlig demens. Globalt er 50 millioner mennesker diagnosticeret med demens – og desværre forventes dette tal at næsten tredoble til 139 millioner mennesker inden 2050. Da vi generelt lever længere og forebyggelsen og behandling af de mest almindelige dødsårsager, som kræft og hjertesygdomme, bliver mere effektiv, forventes demens  at blive en ledende dødsårsag inden 2030 og er allerede den førende dødsårsag for kvinder i Storbritannien. Demens lægger en enorm følelsesmæssig byrde på patienterne og deres nære, da kognitive evner forværres, adfærd ændres, og uafhængighed går tabt. Det er også en massiv og stigende økonomisk byrde for samfundet og vores sundhedssystemer med en akkumuleret global pris på op mod 1 billion USD i dag. Prisen forventes at fordoble til 2 billioner USD inden for årtier, og forventes til sidst at overstige omkostningerne ved kræft og hjertesygdom.