Gå til hovedindhold

Om A/S Boligselskabet INI

INI skal i 2016-2017 styrke de kompetencer der er en forudsætning for en effektiv offentlig boligadministration.

INIs værdier skal være den røde tråd i alt hvad INI gør og dermed understøtter INIs vision og mission.

INI skal gennem en intensiv uddannelsesindsats og effektivisering af forretningsgange, leve op til lejernes og ejernes krav og forventninger - og sikre en højere grad af lejertilfredshed.

INI vil gennem de strategiske indsatser og en ny kommunikationsstrategi, gøre INI til en bedre og mere attraktiv arbejdsplads. Og samtidig tydeliggøre INIs rolle som offentlig boligadministrator.