Om Biogas Danmark

Biogas Danmark er brancheorganisationen for alle med interesse i biogas.

Vi arbejder for hele biogassens værdikæde, der omfatter alt fra nyttiggørelse af husdyrgødning og organiske restprodukter fra landbrug, husholdninger og industri til produktion og anvendelse af biogas og grøn gødning.

Medlemskredsen omfatter biogasanlæg, leverandører af restprodukter, teknologi, service, handel, rådgivning og finansielle løsninger samt aftagere af biogas og gødning fra biogasanlæggene.

Biogas Danmark har cirka 170 medlemmer, hvoraf 70 er biogasproducenter.