Om Assens Kommune

Assens Kommune er en stor arbejdsplads med knap 3300 ansatte, som varetager vidt forskellige arbejdsopgaver.  Vi er en organisation med højt til loftet, en uformel omgangstone samt en nutidig personalepolitik og et ledelsesgrundlag, der bygger på værdier.

Vision 2018
Assens Kommune har en vision for kommunens udvikling de kommende år, som hedder Vision 2018 - Vilje til Vækst. Vision 2018 tegner et billede af, hvor vi skal hen, og visionen skal være et fælles mål for udviklingen af Assens Kommune. Vores vision betyder blandt andet, at vi har fokus på innovation, aktivt medborgerskab og tværfagligt samarbejde.

Attraktiv arbejdsplads
Det er Assens Kommunes ambition at yde god offentlig service til vores borgere og brugere, og det kræver dygtige og velkvalificerede medarbejdere. Derfor arbejder vi hele tiden på at udvikle den attraktive arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde de mest kvalificerede medarbejdere. Vi har fokus på god ledelse, et godt og udviklende arbejdsmiljø og ikke mindst at være en sund arbejdsplads.