Om Ankestyrelsen

Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen er en styrelse under Social- og Ældreministeriet. Vi er klagemyndighed - blandt andet på social- og beskæftigelsesområderne, men også på en række andre områder. 

Andre styrelser og institutioner under ministeriet er:

  • Socialstyrelsen
  • Familieretshuset
  • Børnerådet
  • Kofoeds skole
  • DSI
  • Rådet for Socialt Udsatte
  • Det centrale Handicapråd
  • Frivilligrådet