Om Anders Jensen ApS Rådgivende Ingeniører

Det er vigtigt vi træffer de rigtige valg når vi agerer i hverdagen.

Der vælges ud fra at tilgodese aktuelle behov, men vi tænker også lidt længere frem, så vi tilgodeser efterkommers behov.

Vores hverdag går med at projektere, rådgive og pege på valg så brugernes behov bliver opfyldt.

I processen tænker ingeniørerne også på, at byggeriet skal kunne fungere i mange år og ikke være ressourcekrævende, hverken i materialeforbrug eller energiforbrug.