Om Ammongas A/S

Ammongas A/S er en udførende og rådgivende ingeniørvirksomhed som tilbyder miljøanlæg for luft/gasrensning, lugtfjernelse, biogasopgradering og ammoniak separation samt opkoncentrering m.v. Ved specielle renseopgaver yder vi gerne konsulentbistand. 

Til biogasanlæg mv. tilbyder vi en række anlæg. CO2 separering (Opgraderingsanlæg) med henblik på at hæve brændværdi og gaskvalitet, så gassen bliver sammenlignelig med naturgas. Lugtfjernelse for nedbringelse af lugtgener for naboer. NH3 separering til at reducere kvælstof i det afgassede gylle, og på samme tid producere kvælstofkoncentrat til f.eks. gødningsbrug. 

Til genvinding af opløsningsmidler producerer vi kulfiltre. 
Både regenererings filtre og engangsfiltre som er velegnede til at fjerne lugt og skadelige dampe. Er der tale om opløsningsmidler kan disse genvindes med genbrug for øje.  

Ammongas A/S tilbyder skrubbere til lugtfjernelse, luftrensning og kondensering. Skrubberne kan være kemiske eller biologiske alt efter opgaven.  Vi har specialiseret os i udskilnings- og opkoncentreringsanlæg af ammoniak fra vandige, luft- og dampformige opløsninger. Vi benytter desuden vakuum strippere, der som energikilde til processen, kan udnytte spildevarmekilder under 100° C.