Om Amgros

Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed.

Vores vigtigste opgave er at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin og det rigtige medicinske udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Altid med patienterne for øje.

Det gør vi ved at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner.

Som medarbejder i Amgros bliver du en del af et stærkt og bredt fagligt miljø med knap 100 engagerede kolleger. Vi arbejder konstant på tværs af både afdelinger og fagligheder. Det giver gode vilkår for at udvikle dig. Og så er der perspektiv og mening med det, vi laver. Alle medarbejdere i Amgros bidrager på hver deres måde til at skabe forudsætninger for mere sundhed for pengene til danskerne.