Om Alexandra Instituttet

Matchmaking
Den gode matchmaking mellem offentlige og private miljøer baserer sig på dyb respekt for de deltagende parters interesser. Virksomheder deltager for at få innovationsløft og vækst, forskere for at kunne publicere og få ny inspiration.

Forskningsbaseret viden
Vores forsknings- og udviklingsprojekter er den motor, der skaber ny viden. Denne viden kommer deltagerne i de enkelte projekter til gode. Desuden bringer vi den i spil som konsulentydelser og videreformidler den i instituttets vidennetværk. På den måde yder Alexandra Instituttet et bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og øge deres konkurrenceevne.

Brugerdrevet innovation
Alexandra Instituttet har en lang tradition for brugerdrevet innovation. Brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikrer vi, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer.  

Vores udgangspunkt er samfundsmæssige problemstillinger primært virksomheders og organisationers behov for at omsætte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger. Vi praktiserer anvendelsesorienteret it-forskning på en særlig måde. Vi kalder det forskningsbaseret brugerdrevet innovation, en sammentænkning af kommerciel relevans, forskning og brugerinddragelse.

Mange specialister samlet under ét tag
Innovativ produkt- og forretningsudvikling kræver kompetencer fra et bredt spektrum af fagligheder. Hos os funder du kompetencer inden for metodevalg, innovation, design, interaktion, teknologivalg, hardware og programmering.