Om AKA-IT

AKA-IT’s overordnede mål er at være konkurrencedygtig i forhold til andre tilsvarende leverandører primært ved at tiltrække og udvikle dygtige og engagerede medarbejdere.

AKA-IT’s strategi er at skabe og levere generelle løsninger, der kan genbruges på tværs af kunder og opgaver. Samtidig skal løsningerne tilgodese den enkelte kundes behov og opleves som skræddersyet til den enkelte kunde til trods for, at den basale funktionalitet er standardiseret på tværs af alle kunder.

AKA-IT har ikke som erklæret målsætning at følge eksterne best practices, men best practice anvendes alligevel i udbredt grad som inspiration til løbende udvikling og forbedring.